Home
De Stichting
Rayons
Diensten
Vragen & SuggestiesProjectenVacaturesContact
Home arrow Home
Home

vlag 
Geachte bezoeker van de RGDwebsite,

Na twee jaar is het eindelijk zover en kunnen wij U nu welkom heten op onze site. Via deze site willen wij proberen U, die regelmatig het “world wide web bezoekt” te bereiken en van zoveel als mogelijk informatie over onze “Dienst” te voorzien. Hierdoor heeft U dan een veel beter beeld van:

 1. waar de RGD voor staat
 2. welke de diensten zijn die wij verlenen en
 3. wat wij wel en wat wij niet kunnen

Het laatste is sterk afhankelijk van onze doel- en taakstelling

De afgelopen jaren zijn wij zowel positief als negatief in de publiciteit verschenen. Ten aanzien van de persartikelen die de RGD negatief hebben belicht kan gesteld worden, dat deze merendeels het gevolg waren van klachten, gedeponeerd bij de media, van patiënten of bezoekers over opgedane ervaringen betreffende de dienstverlening of behandeling op de diverse RGD faciliteiten. Terecht of niet draagt dit natuurlijk niet bij aan het streven naar het hebben van een goed bedrijfsimago.

Teneinde het imago van de Stichting te verbeteren is de Afdeling Public Relations en Voorlichting, met medewerking van andere Afdelingen, van start gegaan met het uitvoeren van het project “Verbetering Imago Stichting Regionale Gezondheidsdienst”. Dit project is volledig onder eigen beheer uitgevoerd waarbij gebruik gemaakt is van de binnen het bedrijf aanwezige expertise.

Deze website is een onderdeel van het project. Dit project behelst verder het:

 • geven van een face lift aan het Hoofdkantoor van de Stichting,
 • plaatsen van lichtbakken op het Hoofdkantoor,
 • plaatsen van nieuwe, naamborden op de verschillende RGD gezondheidsfaciliteiten,
 • weder uitkomen met het RGD internblad ,
 • uitkomen met aangepaste publicaties. Nu al bent U op de Afdeling PR/Voorlichting terecht voor de publicatie RGD Vluchtig bekeken en is in redactie het boekwerk “RGD in perspectief”,
 • uitkomen met t.v. producties en
 • houden van voorlichtingssessies in de ressorten waarbinnen de RGD opereert
  Hiermee beogen wij een goede verstandhouding en wederzijds begrip te kweken en in stand te houden tussen de RGD en haar publieksgroepen in het algemeen, maar meer in het bijzonder die van de on-en minvermogenden, waar wij van oudsher de verantwoordelijkheid over dragen.

Het hebben van onze site zal een heel goed middel blijken te zijn om niet alleen nationaal maar ook internationaal, middels de opgenomen informatie, op zoek te gaan naar samenwerkingsrelaties met bedrijven of organisaties die raakvlakken vertonen met het onze. Op deze wijze doen wij onze intrede in de steeds verder ontwikkelende globaliserende wereld. Dit betekent voor de RGD het steeds weer aangaan van nieuwe uitdagingen en constant werken aan verbetering en kwaliteit van de dienstverlening.

Verder is zij ook een belangrijk middel om naast de reguliere media: radio, televisie en kranten, informatie te verstrekken over ontwikkelingen binnen het bedrijf. Deze zijn er genoeg.
In dit kader kan verwezen naar de hiernavolgende projecten die thans binnen de RGD worden uitgevoerd en heel veel te betekenen hebben voor de verbetering en kwaliteit van onze dienstverlening.
In deze gaat het om:

 • Het project Institutionele Versterking van de Stichting RGD en het
 • Japansproject

Geachte bezoeker, rest mij niets anders dan U een goede informatieve tijd op onze site toe te wensen. Er zullen zeker nog wat onvolkomenheden zijn. Voelt U zich dan alstublieft geroepen om deze aan ons kenbaar te maken onder de link Vragen en Suggesties of belt U naar
de Stichting Regionale Gezondheidsdienst
op de telefoonnummers: 499904 of 490708 toestel 231 of 232
of vraagt U gewoon naar de Afdeling Voorlichting.

Tot slot gaat onze dank uit naar de Directeur en personeel van het bedrijf Cybermango, voor de zorg en geduld die aan de dag is gelegd bij het bouwen van onze site.

Mevr. Drs. Maaltie Sardjoe, MPA 
Algemeen Directeur